Aktualita

Vážení přátelé a příznivci lovecké hudby, děkujeme Vám za milou účast na koncertě v neděli 13.12.2015 a přejeme Vám klidné prožití vánočních svátků a hodně zdraví, spokojenosti a rodinného štěstí nejen v příštím roce! Pořadatelé koncertu

Pokračovat ve čtení →

Zavzpomínejte si s námi na České myslivecké Vánoce v Rudolfinu. Koncert mysliveckých trubačů s mezinárodní účastí se letos povedl a my se na Vás těšíme i v tomto roce.

Pokračovat ve čtení →

V neděli 7. prosince 2015 se v 10.30 otevřely dveře Dvořákovy síně pražského Rudolfina a během půl hodiny byl sál i s balkóny naplněn k prasknutí. Úderem jedenácté zazněly první tóny a posluchači byli vtaženi do víru lovecké hudby v podání 80 trubačů z Rakouska, Německa, Polska, Slovenska a také Česka. Lesní rohy střídaly borlice, fujaru alpské rohy.

Pokračovat ve čtení →