Zavzpomínejte si s námi na České myslivecké Vánoce v Rudolfinu. Koncert mysliveckých trubačů s mezinárodní účastí se letos povedl a my se na Vás těšíme i v tomto roce.