Dvořákova síň,
2. prosinec 2012 od 11.00 hod.

Starou a současnou loveckou hudbu a vánoční koledy hrají:
trubači z Klubu trubačů ČMMJ, Lovecké trio Praha a jejich hosté

Vstupenky objednávejte u Rembrandt s.r.o. na www.myslivci.cz, tel 257 712 287, případně je můžete zakoupit v prodejnách Myslivost Jungmannova 25,
Praha 1 nebo Seifertova 81, Praha 3. Vstupné: 400-600 Kč.

Pořadatelé koncertu:

loga-6
 Děkujeme za pochvalu!

Bravo, bravo, nádhera … omlouvám se, ale takhle na mě zapůsobilo
včerejší rudolfínské setkání  a perfektní zorganizování  a vystoupení všech zúčastněných … opravdu skvělééé 🙂

K myslivosti jsem se dostala více méně necíleně obklikou přes ornitologii dravých ptáků. Ale jsem tomu ráda. Našla jsem v ní obrovskou studnici podnětů k rozvíjení kvalit života a to nejen svých vlastních, ale i celé naší společnosti. Uchvátila mě nejen péče o zvěř, les a přírodu, ale také společenství a sounáležitost lidí, jež spojují různé aktivity v myslivosti mnoho let provozovaných (od výcviku psů, přes sokolnictví, přes udržování společenského života na venkově i v městech, nevyjímaje mysliveckou kuchyni, a v neposlední řadě pro mě nově i trubačské umění, jímž se dá vyjádřit  nejen atmosféra honů, ale i všech možných životních okamžiků, které každého z nás potkávají). Myslivost a vše s tímto fenoménem spojené vnímám z pohledu své profese, coby realizaci principů udržitelného rozvoje v praxi, s možností, na konkrétních jejích aktivitách ukazovat nejmladší generaci zákonitosti sounáležitosti člověka s prostředím, které nás obklopuje a bez jehož kvality bychom tu již nebyli.

Děkuji Vám za to, že jste mi dali možnost být mezi Vámi a včerejším vystoupením se zapojit mezi ty, kteří chtějí tradice udržovat a dělit se tak s ostatními o odkazy, moudra a radost v nich uchovaných. Klobouk dolů před Vámi pánové. Vážím si Vašeho umění, nadšení a dovedností pedagogických i organizačních.

Coby drobné připomenutí včerejšího zážitku si dovoluji přiložit něco málo amaterských záběrů. Těším se na další naše setkání.

Ještě jednou moc děkuji. Přeji Vám příjemné Vánoce v kruhu Vašich blízkých.

           

RNDr. Jiřina Vargová

členka Pracovní skupiny MA21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj ČR

místopředsedkyně České asociace pro udržitelný rozvoj

 jednatelka Develop Project Consult s.r.o.

členka Okresní hospodářské komory Jablonec nad Nisou

koordinátor MA21

manažer udržitelné spotřeby a výroby

posuzovatel hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA, SEA)