V neděli 7. prosince 2015 se v 10.30 otevřely dveře Dvořákovy síně pražského Rudolfina a během půl hodiny byl sál i s balkóny naplněn k prasknutí. Úderem jedenácté zazněly první tóny a posluchači byli vtaženi do víru lovecké hudby v podání 80 trubačů z Rakouska, Německa, Polska, Slovenska a také Česka. Lesní rohy střídaly borlice, fujaru alpské rohy. Téměř 60 trubačů z KT ČMMJ na Empoře, hrálo, zpívalo a tleskalo rytmy. Když pak sametový zvuk lesních rohů v podání Loveckého tria Praha a tympánů přednesl Largo z Novosvětské od Antonína Dvořáka, objevila se v očích příslušníků Hubertova cechu nejedna slza. Při koledách bez ohledu na národnost zpívali nejen všichni trubači na pódiu, ale připojilo se také celé publikum a všichni hovořili stejnou řečí, která nepotřebuje tlumočníka – řečí hudby. Letošní koncert České myslivecké vánoce skutečně otevřel srdce všem přítomným. Rezervace vstupenek na 6. ročník koncertu České myslivecké vánoce bude otevřena na těchto stránkách 2. února 2015.

Program ČMV 2014 ke stažení

 

DSC1721_sm

DSC2019_sm

ZDE naleznete kompletní fotoreportáž