František Liebl

lieblrepro1

František Liebl se narodil 17. 2.1910 v dobřichovické hájovně nedaleko řeky Berounky, kde v té době bylo možno u splavu pozorovat vydry a v tůních chytat raky. V rodinném kruhu získal lásku k lesu a přírodě, kterou již záhy spojil s láskou k malování.

Svůj talent rozvíjel na reálce pod vedením akademického malíře Homoláče. Po ukončení měšťanské školy nastoupil v roce 1925 lesnickou praxi u svého otce. Zde si ho všiml otcův známý, pražský tiskař Janeček, jeho pozdější mecenáš a zaplatil mu hodiny u akademického malíře Boháče.
Později spojil František Liebl svůj malířský talent s vypravěčským uměním vášnivého myslivce Ing. Františka Krtila, kterému po řadu let ilustroval fejetony, reportáže a povídky pro Pražský ilustrovaný zpravodaj. Jeho tvorbu ovlivnilo i dlouholeté přátelství s Ludvíkem Herzlem, malířem loveckých zátiší a zvěře, s profesorem Akademie výtvarných umění, Vratislavem Nechlebou, s malířem Stanislavem Lolkem nebo Jiřím Židlickým. Ve
spolupráci s ČMS pořádal své první výstavy. František Liebl začal postupně ilustrovat knihy, graficky ztvárňoval reklamní tiskoviny a katalogy, pracoval pro pražské Art-centrum.. Zemřel 29. 9. 1992 v Hradišťku. Dodnes všichni myslivci znají jeho ilustrovanou učebnici myslivosti “Myslivost v obrazech – zoologie”. Ilustrace, obrazy a celá tvorba Františka Liebla vtiskla nesmazatelnou pečeť celé jedné myslivecké generaci a jeho odkaz přetrvává dodnes.

Provoz o vánočních svátcích

18. 12. 2019 / poslední den pro příjem objednávek doručovaných v roce 2019
19. 12. 2019 / poslední den distribuce zboží
20. 12.2019 - 3. 1. 2020 / inventury, příjem internetových objednávek nepřerušen
6. 1. 2020 / odešleme Vám zboží objednané v období od 20. 12.2019 do 3.1.2020