Hra Hájovna

 

Hra_02

Do obchodu

 

Na hájovně u lesa žije myslivec se svou rodinou. Jako na každé správné hájovně mají doma na dvoře psa, kočku, kozu, koně, husy a také kohouta se slepicemi. A právě slepice lákají lišky z nedalekého lesa za potokem. K hájovně vede cesta z lesa přes potok a než se liškám podaří slepici ulovit a donést ji liščatům domů do nory, čeká na ně spousta překážek. Musí sledovat, odkud fouká vítr a zda je lávka průchozí. Dvůr hájovny a její obyvatele hlídá pes s myslivcem a na hejno slepic dává pozor kohout. Když už se lišce podaří slepici ze dvorku uloupit, musí dávat pozor na ostatní lišky, aby jí kořist nesebraly. Někdy lišky varuje před nebezpečím straka a starý jezevec, který zná tajné chodby v norách a pomáhá liškám zanést slepice do nory.

Hra obsahuje:
• 1 hrací plán s pravidly hry
• 25 hracích karet (1x myslivec, 1x pes, 1x kohout, 2x straka, 2x jezevec, 2x vítr a 16x lávka)
• 16 slepic
• 4 lišky
• 1 hrací kostku

Hra je určena
Pro společnou zábavu celé rodiny. Hrát ji mohou 2 – 4 hráči. Pokud budou hrát samostatně pouze děti, tak doporučujeme věk od 7 let. Společně se staršími dětmi mohou hrát i děti od 4 let.

Cíl hry
Nanosit do své nory co nejvíce slepic.

Zahájení hry
Před zahájením hry položíme na vymezené místo hracího plánu dobře promíchané karty rubem nahoru tak, aby nebyly vidět obrázky. Na dvůr hájovny položíme hrací kameny se slepicemi. Na každého hráče (lišku) 4 slepice. Hráči si vyberou barvu lišky, kterou umístí do příslušné nory. O pořadí ve hře rozhodne hod kostkou. Hráč s nejvyšší hozenou hodnotou kostky začíná. Další pořadí určuje umístění hráčů kolem hracího plánu. Hráči hrají v pořadí určeném směrem hodinových ručiček, tedy nalevo od hráče začínajícího.

Průběh hry
Pohyb lišek
Každá liška má v rohu hracího plánu barevně označenou svoji noru. Při svém prvním tahu si hráč může vybrat směr, kterým noru opustí. Postupuje podle hodnoty na hozené kostce. Směr postupu dodržuje každým následujícím hodem a změnit jej smí jen za určitých podmínek (viz. Změna směru). Aby se liška dostala z cesty za potokem na cestu kolem hájovny, potřebuje kartu příslušné lávky (viz. Hrací karty). Tu si může hráč vzít pouze, když mu na kostce padne jednička nebo šestka. Každá použitá karta se odloží na vedlejší hromádku. Po odebrání poslední karty z první hromádky se začnou brát karty z druhé a odkládají se zpět na původní místo. Karty se již znova nemíchají. Hráč si může pamatovat, jak se odkládaly a využít to při svém rozhodování. Lišky se pohybují po bílých, žlutých, zelených a modrých políčkách, přes 4 lávky a 4 nory (viz. Hrací pole). Průchod lávky se jako skok nepočítá. Například stojí-li liška na políčku před lávkou a na kostce padne jednička, může přejít na políčko za lávkou a použitou kartu hned odevzdá.

Změna směru
1. v noře
Pokud se liška zastaví ve své nebo v cizí noře, může ji opustit v následujícím kole libovolným směrem.

2. na žlutém a modrém poli
Pokud stojí liška na žlutém nebo modrém poli, může si v následujícím kole vybrat směr, kterým se vydá.

3. pomocí karty vítr

Sbírání slepic
1. na zeleném poli
Liška může sebrat slepici ze dvora hájovny pouze, stojí-li na zeleném poli. Pokud se hráč na tomto poli zastaví, vezme si hrací kámen se slepicí a položí jej vedle své nory, ne do nory! Aby mohl svou ulovenou slepici schovat v noře, musí se jeho liška do nory vrátit (postupem na herním plánu nebo využitím pomocných karet). Do té doby nejsou ulovené slepičky chráněny. O slepici ukrytou v noře již nemůže přijít. Hráč se může rozhodnout, zda se na své cestě kolem hájovny zdrží a posbírá více slepic najednou nebo si půjde hned slepici uklidit, tudíž se vrací co nejrychleji do nory.

2. přeskočením lišky soupeře
Při cestě lze sebrat slepici soupeřící lišce tím, že ji přeskočíte ve stejném směru postupu. Po přeskočení si přemístíte všechny slepice přeskočené lišky, které čekají před její norou a umístíte je před svoji noru. Při míjení lišek v opačném směru se slepice soupeři vzít nedají. Na žlutém a modrém poli a v noře nemůže soupeřící liška sebrat stojící lišce slepici přeskočením.

Hrací pole
Bílé pole
Lišky se pohybují bez omezení.

Žluté pole
Pokud hráč vstoupí na žluté pole, může pak pokračovat libovolným směrem. Na tomto poli nelze sebrat stojícímu hráči slepici přeskočením.

Zelené pole
Liška, která se zastaví na zeleném poli, může sebrat slepici ze dvora a umístit ji před svou noru. Následujícím hodem pokračuje ve stejném směru pohybu, jakým se na zelené pole dostala.

Modré pole
Pokud hráč vstoupí na modré pole, může pak pokračovat libovolným směrem. Všechny lišky, které stojí na cestě u hájovny, mohou po obrácení karty se strakou přeskočit na libovolné modré pole, aniž by potřebovaly kartu lávky. Odtud se mohou vydat libovolným směrem. Na tomto poli nelze sebrat stojícímu hráči slepici přeskočením.

Nora
V noře se lišky chovají jako na bílém poli, liškám stojícím v noře nelze sebrat slepice přeskočením. Liška se může ve vlastní noře zastavit –  schovat, i když jí padne vyšší hodnota, než je k dosažení nory potřeba. Cizí norou při vyšším hodu musí projít a nora se počítá jako jedno bílé pole.

Hrací karty
Hrací karty před zahájením hry promícháme a balíček karet položíme na vyznačené místo herního plánu. Hráč smí otočit pouze vrchní kartu z balíčku, pokud mu na kostce padne jednička nebo šestka. Pokud otočí kartu lávky, položí ji vedle své nory a využije dle vlastního uvážení v dalších kolech. Kartu větru může využít hned po jejím obdržení, ještě než přijde na řadu další hráč. Při otočení karty psa, kohouta nebo myslivce se provede jejich funkce ihned a karta se položí opět rubem nahoru na hromádku s použitými kartami. Na tuto hromádku se v průběhu hry odkládají i ostatní použité karty. Když se odebere poslední karta z první hromádky, začnou se znovu otáčet odložené karty na jejich původní místo a tak to jde pořád dokola, dokud hra neskončí.

Lávka
Tato karta umožňuje přejít přes potok. Lze však využít pouze ten přechod, který je na kartě zobrazen. Hrací karty zobrazují 4 různé lávky. Hráč musí ihned po použití kartu odevzdat na hromádku.

Myslivec
Jestliže otočíte kartu myslivce, tak všichni hráči musí odevzdat všechny slepice umístěné před norou a všechny lišky se musí vrátit zpět do své nory bez ohledu na to, kde se právě na hracím plánu nacházejí. Slepice v noře jsou chráněné a hráčům zůstávají.

Pes
Při otočení karty se psem musí všichni hráči vrátit lišky do nory a odevzdat jednu slepici (pokud ji mají).

Kohout
Hráč, který otočí kartu kohouta a jeho liška se nachází na cestě u hájovny, musí odevzdat jednu slepici, ale zůstává na místě. Ostatním se nic nestane.

Vítr
Hráč se může rozhodnout, zda se vydá ze svého místa opačným směrem nebo otočí všechny ostatní lišky a sám bude pokračovat ve svém směru. Kartu si může také schovat ke své noře a využít ji později.

Jezevec
Jestliže otočíte kartu jezevce, který zná tajné cesty, tak si všichni hráči mohou lišky a uloupené slepice schovat do své nory bez ohledu na to, kde se lišky v té chvíli na hracím plánu nacházejí.

Straka
Po otočení karty se strakou si mohou všichni hráči, kteří mají lišky na cestě kolem hájovny, přemístit své lišky na modré pole za libovolnou lávkou (nepotřebují k tomu kartu lávky).

Konec hry
Hru je možno hrát do vyčerpání počtu slepic nebo na předem stanovený čas. Vítězem se stává hráč, který získal se svojí liškou nejvíce slepic.

Pravidla hry najdete na www.myslivci.cz. © 2014 Rembrandt s.r.o., 252 29 Dobřichovice, Všenorská 265, tel. 00420 257 712 287, e-mail: diana@myslivci.cz, www.rembrandt-obchod.cz

Provoz o vánočních svátcích

Vážení a milí zákazníci,
poslední balíčky odesíláme v pátek 18.12.2021.

U později došlých objednávek již negarantujeme možnost doručení do vánočních svátků.
Další zásilky budeme expedovat až 5.1.2021

Děkujeme Vám za letošní přízeň a přejeme Vám krásné Vánoce.
Kolektiv Rembrandt s.r.o.