Jaroslav Béza OLD

Repro mont male Beza

Život je před námi
V pracovně mi za zády visí jedna z mála krajin, které Jaroslav Béza namaloval. Je na ní pohled ze Staré obory přes údolí Vltavy na Poněšickou oboru nedaleko Českých Budějovic. A právě výstavami Země Živitelka začala v roce 1986 naše spolupráce. Jaroslav Béza byl v té době již renomovaný ilustrátor a grafik, jeden ze členů Palety Vlasti, člen svazu výtvarníků ČSVU a jeden ze zakladatelů Propagační tvorby. Já jsem v té době čerstvě nastoupil na propagační oddělení Českého mysliveckého svazu. Atelier měl v Křemencové ulici naproti restauraci U Fleků. Každá moje návštěva, poté co jsem vyšlapal nekonečné schody do podkroví činžáku, byla provázena vlídným přijetím hostitele, jeho profesionálním přístupem a bohatými zkušenostmi. Jaroslav Béza se pro mne stal studnicí moudrosti a jeho cenných rad využívám dodnes. Nemám na mysli pouze rady vyplývající z jeho profese, ale velmi mne ovlivnil jeho pozitivní a milý přístup k životu. Při každém našem osobním setkání jsem si znovu uvědomoval, jeho laskavost a skromnost s mimořádně poctivým přístupem k řemeslu i k lidem. Rád vzpomínám na jeho zajímavá vyprávění z dětství. Jeho tatínek jel jednoho dne na trh prodat koně. Po návratu seděla rodina společně u oběda a maminka se otce ptala: ” Tatínku, komu jsi prodal koně a kde máš peníze?” Tatínek na to odpověděl: “Koně jsem prodal nějakému sedlákovi, ale ten sebou tolik peněz neměl a tak mi je přinese na příští trh.” “Tatínku, víš jak potřebujeme každou korunu a ty dáš koně bez zaplacení a ani nevíš komu, co když ti nic nepřinese?” neskrývala své obavy maminka. ” Neboj se maminko, vždyť jsme si na to podali ruku.” A skutečně, z příštího trhu otec peníze přinesl. I Jaroslav Béza celý svůj život plnil své závazky bez nutnosti smluv, stačilo mu podat si ruku. Setkání s Jaroslavem Bézou Vás vždy nabije pozitivní energií, optimismem a vírou v dobro. V krizových situacích, a těch na velkých výstavách bylo mnoho, měl stále optimistickou náladu a vždy věřil v dobrý výsledek. V osobním životě jej potkaly mnohé krušné chvíle. Několikrát se musel dívat, jak jím vybudované firmy mění majitele, třikrát zažil požár vlastního domova, ale vždy v sobě našel sílu pokračovat dál. Však jsem od něj mnohokrát slyšel. “Nevzdávej se, život je před námi.”

Studentská léta
Jaroslav Béza se narodil necelé dva měsíce před vznikem Československé republiky 4. 9. 1918 v Hulicích na jižní hranici benešovského okresu. Čas dospívání poznamenala léta okupace a sotva po válce vybudoval propagační firmu, musel ji převést na družstvo. Jako malý chlapec si chodil hrát k Želivce, kde chytal do ruky pstruhy. Dnes jsou tato místa nenávratně ztracena pod 38 km dlouhým a až 52 m hlubokým jezerem s vodárenskou nádrží Švihov, která je jedním ze tří zdrojů pitné vody pro Prahu. Grafická studia absolvoval u prof. Šilhavého, potom následovaly dva roky studia na grafické škole reklamy a malby ROTTER. Od roku 1935 pracoval ve vojenském zeměpisném ústavu kartografie, reprodukční techniky a geometrie. Do roku 1943 pokračoval ve studiu na soukromé grafické škole v Praze. Celý život pak pracoval jako grafik a výtvarník na volné noze.

Tvorba Jaroslava Bézy
Již od počátku své tvorby se věnoval užité grafice a do jeho práce se promítala jeho záliba v myslivosti. Na Českolipsku měl společnou honitbu s profesorem Komárkem a pro ministerstvo lesů a později i zemědělství vytvořil řadu propagačních materiálů. Velmi úzce spolupracoval i s Českým mysliveckým svazem a podílel se na propagaci české myslivosti nejen doma, ale i v zahraničí.
Jen málokdo ví, že je otcem myšlenky “Červen- měsíc myslivosti”. Nejprve s panem Černým na ministerstvu lesů zahájili propagační akci Duben- měsíc lesů, a když pan Černý přešel na ministerstvo zemědělství dali společně s Českým mysliveckým svazem dohromady Červen-měsíc myslivosti. V rámci této propagační akce vytvořil Jaroslav Béza ucelenou řadu mysliveckých plakátů a letáků, které nemají v Evropě a možná ani na světě obdoby. I když se tyto plakáty neprodávají v aukčních síních renomovaných galerií, dovoluji si tvrdit, že patří svým zpracováním a náměty ke zlatému dědictví nejen české myslivosti, ale i české výtvarné scény. Jsou též nepopiratelným důkazem, že myslivcům vždy ležela na srdci ochrana přírody a zvěře.
Myšlenka ochrany zvěře a propagace české myslivosti byla též hlavním námětem nespočitatelné řady mysliveckých výstav. Spolu s panem Janem Limou, do roku 1989 vedoucím propagačního oddělení Českého mysliveckého svazu a autorem většiny scénářů, byl u zrodu mnoha národních i mezinárodních výstav a jeho graficky ztvárněné výstavní expozice provázely generace myslivců i nemyslivecké veřejnosti. Zde se nezapřela jeho původní profese ve vojenském zeměpisném ústavu kartografie. Pro výstavy vytvořil mnoho graficky ztvárněných map s výskytem zvěře, grafické listy, pamětní a gratulační listy velmi často nesou rukopis a prvky kartografie, především při zpracování stromů, krajiny, lesa atd. Nedílnou součástí jeho tvorby je i kaligrafie.
Podle jeho návrhů se realizovaly i interiéry hotelů a restaurací zaměřených na myslivost. Například pro hotel Evropa v Mariánských Lázních vytvořil značku a realizoval interiér myslivecké vinárny.
Jaroslav Béza je ilustrátorem mnoha přírodopisných učebnic pro základní školy. Jeho dokonalá znalost anatomie a precizní technika ilustrátora zvěře oslovuje žáky základních škol dodnes. Své ilustrace zvířat tvoří převážně akvarelovými tužkami. Pro Chemapol – léčiva vytvořil řadu samolepek koček, psů a koní, které byly masivně rozšířené v arabském světě, kam Chemapol vyvážel veterinární léčiva. Jeho ilustrace zvířat se dostaly i do holandských kalendářů.
Mnoha firmám vytvořil grafické značky, např.: ČMMJ, Interlov, Halali, ČMKU, Česká lesnická společnost, Rembrandt, Lesní společnosti Kraslice, Střelecký klubu SB a mnoho dalších. Je autorem mnoha medailí, diplomů, odznaků a také pamětní desky k 70. výročí založení ČMMJ, která je umístěna na budově OMS v Brně. Jaroslav Béza samostatně vystavoval málo, ale každá myslivecká výstava ať národní nebo mezinárodní za posledních 60 let byla poznamenána jeho rukopisem. V roce 1978 se zúčastnil společné výstavy Soudobá užitá grafika v Praze. Několik výstav uspořádal jako součást mysliveckých expozic. Za své dílo obdržel nejvyšší myslivecká vyznamenání a kulturní ceny.

Láska ke kokršpanělům, kterým se s manželkou Slávinkou celoživotně věnoval, se také promítla do jeho tvorby. Pro klub kokršpanělů vytvořil diplomy, medaile a odznaky. Na každé jeho novoročence najdete vždy tolik kokršpanělů, kolik jich v té době právě měli. Dílo Jaroslava Bézy se nesmazatelně vrylo do povědomí všech myslivců, ale málokdo si Jaroslava Bézu s jeho prací spojuje. Letos se dožívá 90 let a když se jej zeptáte na jeho vztah k umění, tak vám tento skvělý grafik skromně odpoví: “Nikdy jsem se nesnažil dělat umění, já umění celý život sloužím”. Dovolte mi závěrem svému příteli a učiteli za tu službu, kterou propagaci myslivosti věnoval, upřímně poděkovat. Jaroslave za všechny myslivce děkuji.

Petr Šeplavý

 

Provoz o vánočních svátcích

Vážení a milí zákazníci,
poslední balíčky odesíláme v pátek 18.12.2021.

U později došlých objednávek již negarantujeme možnost doručení do vánočních svátků.
Další zásilky budeme expedovat až 5.1.2021

Děkujeme Vám za letošní přízeň a přejeme Vám krásné Vánoce.
Kolektiv Rembrandt s.r.o.