Noční osvětlení krajiny měsícem

 

Tabulky nočního osvětlení krajiny Měsícem jsou sestaveny jednak s ohledem na fázi Měsíce (maxima nabývá při úplňku, minima při novu), jednak s ohledem na výšku Měsíce nad obzorem v daném okamžiku (čím výše je Měsíc nad obzorem, tím více osvětluje krajinu). Vůbec maximální možné osvětlení nastává za úplňku, pokud je současně Měsíc přímo v nadhlavníku. Taková situace ovšem v našich zeměpisných šířkách nikdy nenastává – maximální možná výška Měsíce nad obzorem v ČR je cca 69 stupňů. Obecně platí, že čím blíže k rovníku, tím vyšší může tato maximální možná výška (a tedy i osvětlení) být. Naopak osvětlení je nulové tehdy, když je Měsíc v novu nebo když se nachází pod obzorem.

Intenzita osvětlení a jeho znázornění
Intenzita osvětlení je pro potřeby přehledné a jednoduché tabelace rozdělena do čtyř kategorií, které jsou označeny známkami od osvětlení nejintenzivnějšího (známka 1) až po nejslabší (4). Tyto známky odpovídají zhruba osvětlení při úplňku a výšce Měsíce nad obzorem:

* od 48 stupňů výše – známka 1
* 30-48 stupňů – známka 2
* 20-30 stupňů – známka 3
* a níže než 20 stupňů – známka 4

Pochopitelně při menších fázích Měsíce musí pro dosažení stejné známky být Měsíc nad obzorem odpovídajícím způsobem výše. Pokud je Měsíc pod obzorem, známka přirozeně není přidělena žádná. Intenzita osvětlení je uváděna pouze pro noční hodiny, přesněji pro hodiny mezi koncem večerního občanského soumraku a počátkem občanského soumraku ranního (občanský soumrak nastává v době, kdy se Slunce nachází pod obzorem, ale není pod ním hlouběji než 6 stupňů; v době občanského soumraku ještě není tma příliš intenzivní, např. se v té době dají číst noviny). Proto také je tabulka v letní době, kdy jsou noci krátké, podstatně užší nežli v době zimní. Všechny výpočty jsou sice provedeny pro jediné místo ve středu Čech (50. stupeň severní šířky a 15. stupeň východní délky), platí však prakticky pro celé území České republiky.

Tabelované doby osvětlení jsou soustředěny kolem data úplňku, naopak v době novu je Měsíc celou noc pod obzorem, osvětlení je nulové a tabelace je v té době přerušena. Obecně platí, že tabulky jsou publikovány pouze pro ty dny, kdy je osvětlení alespoň minimální (známka 4 či lepší) po dobu nejméně tří po sobě jdoucích hodin. Je ovšem nutné zdůraznit, že tabulky platí přesně pouze pro ideální stav, tzn. při zcela jasném počasí, ve volné krajině bez porostu a s obzorem nezastíněným okolním terénem. Pokud jsou na obloze mraky, nebo se pohybujeme v lese či v údolí, je intenzita osvětlení snížena. Naopak napadaný sníh měsíční světlo odráží
a osvětlení se tím zlepšuje.

 

Využití intenzity osvětlení Měsícem pro loveckou praxi

stupeň 4
Nedostatečné a slabé měsíční světlo, tělo zvěře je jen těžko k rozeznání a rozmazané. Komplikovaná identifikace i pomocí dalekohledu. Nedostatečné osvětlení pro bezpečné zaměření i při použití puškohledu.

stupeň 3
Použitelné až postačující osvětlení pro rozpoznání druhu zvěře. Zvěř je již rozeznatelná pomocí dalekohledu. Při tomto světle je již bezpečné zamíření pomocí puškohledu.

stupeň 2
Jasné měsíční světlo, při kterém jsou dobře zřetelné obrysy zvěře. Dobře rozeznatelné detaily pomocí dalekohledu. Bezpečné a bezproblémové zamíření pomocí puškohledu.

stupeň 1
Velmi jasno (při sněhové pokrývce v otevřené krajině téměř denní světlo) s výhledem i do dálky.
Jas Měsíce je schopen prosvítit i lehkou oblačnost. Zvěř a její obrysy včetně dalších podrobností jsou
zřetelné. Možno za určitých okolností (pokud zvěř nestojí ve stínu a není daleko) zamířit i bez puškohledu. Použití puškohledu bez jakéhokoliv omezení.

Zpět

Provoz o vánočních svátcích

Vážení a milí zákazníci,
poslední balíčky odesíláme v pátek 18.12.2021.

U později došlých objednávek již negarantujeme možnost doručení do vánočních svátků.
Další zásilky budeme expedovat až 5.1.2021

Děkujeme Vám za letošní přízeň a přejeme Vám krásné Vánoce.
Kolektiv Rembrandt s.r.o.