Soubor trubačů Lesnických škol v Písku a Klub trubačů ČMMJ zve všechny přátele lovecké hudby na

3. trubačský ples a Svatohubertskou mši B Dur

Svatohubertská mše B Dur se koná 16. února 2013 od 17.00 hodin v Děkanském kostele Narození Panny Marie v Písku.
Hraje Lovecké trio Praha společně s trubači LŠ v Písku a sborem Cantates Scholari ze Základní umělecké školy Otakara Ševčíka v Písku

Ples se koná 16. února 2013 od 19:00 hodin v Kulturním domě v Písku

Na plese vystoupí myslivečtí trubači s ukázkami lovecké hudby. K poslechu a tanci bude hrát taneční orchestr Saturn.

Myslivečtí trubači, přineste si s sebou nástroje!

 

Partneři koncertu:

loga2