Antonín Kolář

Antonín Kolář se narodil 8. 6. 1938 v Libočanech u Žatce v rodině sochaře, který pracoval ve slavných filmových ateliérech Barrandov a tak ani v této rodině nepadlo jablko daleko od stromu.

 

Zakoupit odznak k poctě Josefa Selementa

Krátce po jeho narození se rodina přestěhovala do Hlásné Třebaně. Již v útlém dětství se Antonín živě zajímal o kresbu a modelování. Vzhledem k tomu, že otec byl myslivec, lze snadno uhodnout nejčastější náměty malého Antonína. Zvířata a živá příroda se tak staly jeho nekonečnou inspirací.

V rodinné atmosféře plné inspirace prožil Antonín své dětství a čas dospívání. V roce 1961 – 1967 vystudoval obor užitné sochařství u prof. Jana Kavana na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Hned po studiu kráčel ve šlépějích svého otce a do roku 1972 pracoval též ve filmových ateliérech Barrandov. V té době spolupracoval s významnými loutkáři, televizí i pražskými divadly. Hektická práce a mnohdy téměř nesplnitelné úkoly, které práce u filmu a divadla přináší, upevnily jeho řemeslnou zručnost a osvojení práce s různými materiály. Ve volných chvílích se pak věnoval vlastní tvorbě, plnil skicář náměty z přírody, a tak se v jeho ateliéru začaly objevovat sochy srnců, holubů, bažantů, psů, divočáků. V roce 1972 se osamostatnil a začal se živit převážně restaurováním památek. Co může být pro sochaře větší školou, než osahat si a přivést k bývalé kráse sochy takových mistrů, jako byl například Matyáš Braun. Podílel se na restaurování zámků v Židlochovicích, Valeči, Veveří, divadel v Plzni a Liberci. Jeho sousoší srny se srnčetem jste mohli donedávna vidět před Českou televizí na Kavčích Horách. Bohužel ani toto sousoší neodolalo nájezdu zlodějů kovů. K 90. výročí vypuštění ondatry na Dobříši vytvořil sochu ondatry, kterou najdete v zámeckém parku.

Velmi blízký vztah měl k lesům v Dobříši. Jeho plastika krále Václava IV. se psem a srnčetem v náručí je na křižovatce U Václava v dobříšských lesích. Pro mezinárodní soutěž ve vábení jelenů vytvořil medaili a v roce 2000, kdy Hlásná Třebáň oslavila 1000 let od svého založení, navrhl erb, který schválil parlament ČR. Spolu s ostatními sochaři vystavoval svá díla v Praze, Třeboni, Berouně ale i ve Švýcarsku. V roce 1999 vystavoval ucelený průřez mysliveckou tvorbou na Zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou. Poslední výraznou prací je návrh pamětní medaile Josefa Selementa, kterou vytvořil v roce 2013.
Myslivost se stala pro Antonína Koláře věčnou inspirací a životní náplní. Několik let se také věnoval střelbě na asfaltové terče, kde se stal i okresním přeborníkem. Do poloviny roku 2007 vedl kulturní komisi na OMS Beroun. Byl dlouhodobým členem MS Český kras Karlštejn, kde vykonával různé funkce ve výboru sdružení.