Státní správa myslivosti

Zde můžete vyplnit online objednávkový formulář pro tiskopisy státní správy myslivosti nebo pro laminovací fólie. Těší nás, že budeme schopni Vaše objednávky rychleji zpracovat.

Státní správa rybářství

Zde můžete vyplnit online objednávkový formulář pro tiskopisy státní správy rybářství nebo pro laminovací fólie. Těší nás, že budeme schopni Vaše objednávky rychleji zpracovat.

Upřesnění obchodních podmínek při objednávce tiskopisů pro státní správu

Podmínky pro uzavření kupní smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č.89/2012 Sb. ve znění pozdějších úprav.

Způsob objednávky

Objednávku lze učinit pouze písemně a zaslat faxem, elektronickou poštou, prostřednictvím internetu nebo datovou schránkou. Objednavatel zodpovídá za správné uvedení fakturačních údajů.

Vyřízení objednávky

Zboží je zasláno na adresu objednavatele v termínu do 7 pracovních dnů od doručení objednávky. V případě dotisku tiskopisů je objednávka vyřízena ihned po jejich dodání z výroby. V tomto případě dodavatel informuje objednatele o termínu dodání. Případně je objednavateli zaslána část objednávky s upřesněním termínu dodání zbývající části. Standardně je objednávka zasílána Českou poštou nebo DPD. V případě právních změn a náběhu nových tiskopisů jsou objednávky vyřizovány v došlém pořadí objednávek. Rembrandt s.r.o. zveřejňuje svých internetových stránkách ceník tiskopisů vždy na rok. V případě legislativních změn a z toho vyplývajících změn tiskopisů, případně v důsledku inflace může dojít ke změně ceny tiskopisů i v průběhu roku. Tyto změny musí být nejprve zveřejněny v novém ceníku. Objednané tiskopisy lze po předchozí telefonické domluvě vyzvednout též osobně v místě provozovny. V případě osobního převzetí je potřeba nahlásit vyzvednutí předem a dále při převzetí předložit písemnou objednávku potvrzenou oprávněnou osobou, zmocnění k převzetí za příslušný úřad a občanský průkaz pro ověření totožnosti.

Převzetí objednaných tiskopisů

Rembrandt s.r.o. zodpovídá za dodání objednaných tiskopisů v bezvadném stavu. Objednavatel zodpovídá za úplné, řádné a pečlivé převzetí dodávky a za fyzickou kontrolu všech tiskopisů. U tiskopisů v režimu evidence zašle odběratel potvrzení o převzetí evidovaných tiskopisů zpět na adresu Rembrandt s.r.o.. Případně zjištěné nesrovnalosti musí odběratel bezodkladně nahlásit dodavateli, nejpozději však do pěti pracovních dnů od doručení zásilky. Rembrandt s.r.o. je povinen v případě zjištěných nesrovnalostí zajistit bezodkladně jejich nápravu. Na pozdější reklamace úplnosti a správnosti zásilky nebude brán zřetel a případné škody jdou k tíži objednavatele.

Reklamace a opravy

Na veškeré zboží dodávané Rembrandt s.r.o. se vztahuje zákonná záruka. Tiskopisy, které pozbyly platnosti z důvodů změny právních předpisů nelze reklamovat. Reklamaci lze uplatnit osobně, telefonicky, písemně nebo elektronickou poštou v sídle Rembrandt s.r.o.. Kromě popisu závady a dokladu o zakoupení vadného výrobku u Rembrandt s.r.o. musí být v reklamaci uvedena kontaktní osoba pro vyřízení reklamace. O způsobu řešení uplatněné reklamace podá pracovník Rembrandt s.r.o. zprávu kontaktní osobě nejpozději do pěti pracovních dnů od uplatnění reklamace.

Fakturace

Na základě platného ceníku je zboží zasíláno na dobírku nebo na fakturu se čtrnáctidenní splatností, pokud nebylo v objednávce smluveno jinak.

Adresa

Vydavatelství Rembrandt

Všenorská 265,
252 29 Dobřichovice

+420 257 712 287

Napište nám