František Liebl

Narodil 17. 2.1910 v dobřichovické hájovně nedaleko řeky Berounky, kde v té době bylo možno u splavu pozorovat vydry
a v tůních chytat raky.

 

Zakoupit reprodukci obrazu

Svůj talent rozvíjel na reálce pod vedením akademického malíře Homoláče. Po ukončení měšťanské školy nastoupil v roce 1925 lesnickou praxi u svého otce. Zde si ho všiml otcův známý, pražský tiskař Janeček, jeho pozdější mecenáš a zaplatil mu hodiny u akademického malíře Boháče.

 

Později spojil František Liebl svůj malířský talent s vypravěčským uměním vášnivého myslivce Ing. Františka Krtila, kterému po řadu let ilustroval fejetony, reportáže a povídky pro Pražský ilustrovaný zpravodaj. Jeho tvorbu ovlivnilo i dlouholeté přátelství s Ludvíkem Herzlem, malířem loveckých zátiší a zvěře, s profesorem Akademie výtvarných umění, Vratislavem Nechlebou, s malířem Stanislavem Lolkem nebo Jiřím Židlickým.

Ve spolupráci s ČMS pořádal své první výstavy. František Liebl začal postupně ilustrovat knihy, graficky ztvárňoval reklamní tiskoviny a katalogy, pracoval pro pražské Art-centrum. Zemřel 29. 9. 1992 v Hradišťku. Dodnes všichni myslivci znají jeho ilustrovanou učebnici myslivosti “Myslivost v obrazech – zoologie”. Ilustrace, obrazy a celá tvorba Františka Liebla vtiskla nesmazatelnou pečeť celé jedné myslivecké generaci a jeho odkaz přetrvává dodnes.