Václav Nasvětil

Váslav Nasvětil se narodil v malém městečku Postoloprty, obklopeném chmelnicemi 19. 7. 1948

 

Zakoupit reprodukci obrazu

Narodil v rodině vojáka ze západní fronty a české matky původem z Holandska jako prvorozený syn Václav Nasvětil. Studoval na VŠ uměleckoprůmyslové, ale zároveň se musel živit jako svářeč a soustružník v ČSAD. Na škole nejprve studoval u profesora Františka Muziky a poté v ateliéru monumentální malby u profesora Fišárka. V roce 1975 ukončil studia ovšem bez nároku na akademický titul.

Po sametové revoluci konečně po dvaceti letech navštívil svoji matku a bratra v jižním Holandsku, se kterými udržoval po jejich odchodu pouze písemný styk. U svého bratra našel útočiště, kde se plně soustředil na vlastní tvorbu. Obrazy malované imaginárním realizmem se dostávaly přes galeristy v holandském Heerlenu do západní Evropy i do Kanady. V této době získal III. cenu za obraz k ”životnímu prostředí” při příležitosti mezinárodní konference o životním prostředí v Amsterodamu. Cestování mezi Holandskem a Českem, tvůrčí vzepjetí a stres si vybraly svou daň. Šestileté období svobodné tvorby ukončila v říjnu 1995 těžká plicní nemoc trvající jeden rok. Během roční přestávky, ve které namaloval pouze vlastní nedokončený “Autoportrét z Bukova”, přehodnotil Václav Nasvětil priority svého života. Rozhodl se pouze pro uměleckou dráhu a ukončil svoje podnikatelské aktivity v oblasti stavebnictví, vrátil se k přírodě a k myslivosti, kde čerpal energii a inspiraci pro svoji další malířskou tvorbu. 

Perokresby zvěře, náměty volné krajiny a polního kvítí a kytic ze “škarpy”, lovecké obrazy a ilustrace mu přinesly novou náplň tvorby i smysl života. Současně s mysliveckou tvorbou se Václav Nasvětil zabývá malbou krojů a venkova moravského Slovácka, kde má mnoho přátel a věnuje se také portrétní tvorbě. V roce 2000 byl pasován na rytíře Řádu svatého Huberta a ve stejném roce mu byla udělena Umělecká cena ČMMJ. S jeho tvorbou se můžete setkat nejen na častých výstavách, v kalendářích vydavatelství Rembrandt s.r.o., v publikacích současných autorů, které doprovází ilustracemi, na plakátech, ale především jeho realistické obrazy zdobí lovecké sály bavorské šlechty, stejně jako světnice holandských sedláků, hájenky a lovecké místnosti našich myslivců.