Jaroslav Prouza

Akademický malíř Jaroslav Prouza se narodil 7.4.1955 v Klatovech, maturoval v roce 1974 na gymnáziu v Praze. 

 

Zakoupit reprodukci obrazu

Svou první výstavu měl rok po maturitě v roce 1975 v galerii v Jilské ulici. Vernisáže se tehdy zúčastnil i Jan Werich. V letech 1976 až 1982 studoval pražskou Akademii výtvarných umění, obor malířství. Jeho učiteli byli V. Pospíšil a profesor O. Oplt, grafiku studoval u docenta Čepeláka a figurální a krajinářskou malbu u národního umělce profesora Františka Jiroudka. Přesto Jaroslav vždy tvrdil, že malovat uměl již před vstupem na akademii, kde se již nenechal následným působením profesorů zkazit.

V jeho umělecké tvorbě lze vysledovat tři základní oblasti. Těžiště obrazů je v realisticky zobrazené krajině Pošumaví ve všech ročních obdobích. Na druhém místě je tématika městské krajiny (San Francisko, Itálie, Francie, Praha).
Třetí oblastí jeho tvorby jsou lovecká zátiší. Tomuto tématu se věnoval od ranného mládí, protože vyrůstal v myslivecké rodině v Pošumaví a záliba jeho otce se promítla do jeho života, ačkoliv sám myslivcem nebyl.

U některých obrazů můžeme vystopovat inspiraci zátišími starých holandských mistrů. Pro svoji tvůrčí vyzrálost byl oceněn v roce 1995 Uměleckou cenou ČMMJ.
Nadaný malíř, s nelehkým životním osudem, zemřel 15. října 2004. Svou tvorbou však zůstává Jaroslav Prouza s námi.