Ondřej Zahradníček

Ondřej Zahradníček se narodil 27. října 1963 v Praze. V r. 1989 absolvoval Výtvarnou konzervatoř u prof. V. Palečka a o rok později se stal členem Unie výtvarných umělců a členem Sdružení výtvarných umělců Galerie u Řečických.

 

Zakoupit reprodukci obrazu

Byl autorem projektu Český kód a v r. 1991 zakládajícím členem Evropského kulturního klubu. V současné době není členem žádného uskupení a věnuje se výhradně své tvorbě a soukromé výuce malířských technik.

Jeho život od mládí provázel zájem o přírodu a lov. Již v 15 letech měl první výstavu svých prací. Časem se propracoval k dokonalému řemeslu, které vědomě dává do služeb zobrazovaného námětu. Jednou jej můžeme obdivovat jako dokonalého portrétistu doby baroka, jindy můžeme vnímat jeho mystické obrazy zobrazující podstatu lidského bytí a ducha, abychom se posléze nechali přenést díky malířově tvorbě do období italských nebo vlámských mistrů – autorů zátiší či sakrální malby. Podstatou tvorby Ondřeje Zahradníčka je hledání a objevování. Nejen námětů, ale i techniky malby a postupů. Sám si připravuje plátna a míchá barvy. Při zobrazování historických námětů věnuje spoustu času pečlivému zkoumání historických reálií. Na základě zjištěných faktů navrhne scénu, kompozici a zvolí malířskou techniku. Zájem o historii jej přivedl k malování portrétů, kterých vytvořil přes 600.

Zájem o historii i dramatičnost výjevů spojenou s lovem inspiroval Ondřeje Zahradnička k vytvoření cyklu obrazů středověkého lovu. Na 12 velkých plátnech jsou zachyceny lovecké scény z období vlády českého krále Karla IV., kdy byly lesy plné zvěře, ale také nebezpečí. Malíř, který rád vytváří realistickou imaginaci loveckých příběhů, zasadil děj obrazů do okolí řeky Vltavy a do údolí divoké Šárky. Stal se režisérem loveckých výjevů a vytvořil dílo, které se dnes dá jen stěží vypátrat v dobových záznamech. Reprodukce některých skic v provedení sépie si můžete zakoupit v našem internetovém obchodě. Barevné provedení je v soukromé sbírce. Malíř žije a tvoří v Kladně a vedle svých četných aktivit spolupracuje i s vydavatelstvím Rembrandt s.r.o.. Tato vzájemná spolupráce vede k obohacení výtvarného umění s náměty myslivosti v současné době.